Misje święte A.D. 1937

Zwyczajowo raz na dziesięć lat w parafiach odbywają się misje święte. Za każdym razem jest to ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności. Często są upamiętniane krzyżami misyjnymi stawianymi w pobliżu świątyni, kilka takich krzyży stało przy wilkołaskim kościele. Niestety z po wielu latach były w coraz gorszym stanie i obecnie tych najstarszych nie zobaczymy w obrębie murów. W czasie misji w jubileuszowym roku 2000 każda rodzina otrzymała krzyżyk wykonany z drewna pochodzącego z dawnych krzyży misyjnych. To piękny pomysł zachowania tych historycznych symboli ważnych dla wilkołaziaków wydarzeń.

W czasach międzywojennych misje miały miejsce w 1918, 1923 i 1937 roku. Te ostatnie są bardzo dobrze udokumentowane zarówno opisem jak i fotografiami.

W Wiadomościach Diecezjalnych Lubelskich (R. 19, nr 4 (1937),  s. 153) znajduje się relacja z tych rekolekcji misyjnych. Były prowadzone przez ojców redemptorystów z Zamościa: o. Marcina Nuckowskiego, o. Ryszarda Vettera i o. Józefa Hermana (wszyscy trzej na zdjęciu poniżej przy wejściu na plebanię). 

Zgromadzenie redemptorystów w Zamościu powstało jako odpowiedź na działalność coraz silniejszych organizacji komunistycznych, powstanie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickego (odłam odrzucający postanowienia wszystkich soborów po Soborze Nicejskim II z 787, nieuznający między innymi kultu relikwii, odpustów, celibatu, od początku używający w liturgii języka polskiego co niewątpliwie wpływało na jego rosnąca popularność), oraz zaszłości z czasów zaboru rosyjskiego. Na zamojszczyźnie w chwili wybuchu I Wojny Światowej z kościołem katolickim utożsamiało się tylko 65% populacji.

Dziewięciodniowe misje rozpoczęły się 13 lutego 1937 roku. W tym czasie proboszczem był ks. Kazimierz Mańkowski (parafię objął rok wcześniej). Uroczystemu rozpoczęciu przewodniczył dziekan kraśnicki ks. prałat Józef Scipio del Campo, który wprowadził ojców misjonarzy do kościoła, a proboszcz powierzył im pieczę nad duszami parafii. Misje były bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Wilkołaza, co przełożyło się na wyjątkowe zaangażowanie i frekwencję. Czytamy w Wiadomościach Diecezjalnych:

Frekwencja na misjach była olbrzymia; codzień od godziny 6 rano aż do 9 wieczór ludu pełno, konfesjonały oblepione. Aby zdobyć sobie pewność wyspowiadania się niektórzy, już o godzinie 2-ej po północy przychodzili do kościoła.

By podołać zadaniu posługi tak wielkiej liczby wiernych, do pomocy przybyli księża z Kraśnika, Zakrzówka, Kiełczewic, Bożej Woli, Dzierzkowic i Kłodnicy. Na zdjęciach z wnętrza kościoła widzimy niewielką część wiernych, a pamiętając nie tak odległe czasy można sobie wyobrazić ścisk w części kościoła nieobjętej kadrem. 

Ostatnim akcentem rekolekcji misyjnych 21 lutego było wzniesienie krzyża misyjnego. Krzyż został ufundowany przez gospodarzy: Banacha i Matacza. Niesamowite zdjęcia z tego dnia pokazują tłumy wokół świątyni, a niektórzy ryzykownie stanęli na parkanie żeby lepiej widzieć całe wydarzenie. Szczególnego zaszczytu dostąpili mężczyźni niosący procesyjnie krzyż na miejsce jego postawienia. Nasz fotograf uwiecznił sam moment wzniesienia krzyża za pomocą długich żerdzi. Głowa przy głowie, nieprzebrane tłumy ludzi robią ogromne wrażenie. Na zdjęciu niesienia krzyża widzimy dach domu państwa Janczarków i sąsiednich zabudowań, a na fotografii podniesienia krzyża w tle znajduje się nasyp kolejowy oraz zabudowania i łąki między Wilkołazem II i III. Niestety nie znalazłem żadnego zdjęcia, na którym dobrze widoczny jest ten krzyż, natomiast na jednym z poniżej widać trzy krzyże misyjne: dwa od strony Błoni i ledwo widoczny z lewej strony (wskazany strzałką) ten z 1937 roku. 
Jeśli ktoś ma u siebie fotografię tego krzyża, mam prośbę o podzielenie się nią.

 

 

Historia misji w Wilkołazie (za: www.parafiawilkolaz.pl 2017 r.):

  1. Marzec 1918r.
  2. 17 – 23 luty 1923r. Ojcowie Jezuici
  3. 13 – 21 luty 1937r. Ojcowie Redemptoryści
  4. 10 – 17 września 1950r. Księża Saletyni
  5. 1959 misjonarze z Krakowa
  6. Październik 1971 (maryjne) Ojcowie Cystersi z Wąchocka
  7. 11 – 18 czerwiec 2000r. Kapłani z Archidiecezji Lubelskiej (ks. Czesław Przech, ks. Roman Skowron)
  8. 16 – 23 czerwiec 2013r. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia (o. Józef Czernecki, o. Paweł Gomulak)

Artykuł z Wiadomości Diecezjalnych: