Projekt Szkoły Podstawowej

Pierwsza szkoła zajmuje szczególne miejsce w historii każdego z nas. Oprócz oczywistego wpływu na kształtowanie naszej świadomości, rozwój intelektualny, społeczny jest też miejscem w przestrzeni, które jest w naturalny sposób wspólnym ogniwem historii pokoleń.

To tutaj od kilkudziesięciu lat łączą się ścieżki, które tysiące razy pokonywali nasi rodzice i dziadkowie z tornistrami na plecach, w krótkich spodenkach, pomysłami na zabawy i psoty w głowach i może czasem z planami na życie. Dzięki archiwom możemy się dowiedzieć jakie były początki budynku tej szkoły. 

Otoczenie i sama bryła do niedawna w zasadzie niewiele różniły się od planów i faktycznej realizacji budowy. Archiwum Państwowe w Lublinie za pośrednictwem Narodowego Archiwum Cyfrowego udostępnia dokumentację projektu 7-klasowej szkoły powszechnej w Wilkołazie. Pierwsze pisma datowane są na 1938 rok. Pozwolenie na budowę zostało udzielone w październiku tego roku, jednak na przełomie 1938 i 1939 roku nastąpiły pewne komplikacje związane z „przewlekaniem sprawy budowy szkoły”, a konkretnie chodziło o nieterminowe przekazywanie istotnych dokumentów między architektem, Komitetem Budowy Szkoły i Urzędem Wojewódzkim. Ze względu na trudności w sfinansowaniu budowy w całości, została udzielona zgodna na wykonanie prac etapami. Niestety kilka miesięcy później plany zostały pokrzyżowane przez działania wojenne (jak dowiadujemy się z oficjalnej strony internetowej Zespołu Szkół w Wilkołazie).

Obecny budynek uzupełniony jest względem przedwojennych planów o południowo-zachodnie skrzydło, w którym mieści się m.in. przedszkole. Powiększono też salę gimnastyczną. Co ciekawe, do niedawna jedynym obiektem,  który został wykonany według pierwotnych planów i przetrwał w niezmienionej formie (na zewnątrz i wewnątrz) były… toalety dla uczniów. Budowa nowej hali sportowej wymusiła wyburzenie tego budynku i likwidację starego boiska.

Zapraszam do lektury dokumentacji